משק הבית הוא עסק כלכלי

איך אפשר לנהל את כל ההוצאות של הבית בצורה נוחה ויעילה?

משק הבית הוא עסק לכל דבר . עסק כלכלי מתנהל עפ"י תקציב , הכנסות והוצאות , בקרה וניהול.

על מנת לזהות ולרכז את כל הנתונים הנדרשים יש לעבור על דפי הבנק, דפי חב' האשראי וחשבונות שהתקבלו במהלך החודש.

הכנסות והוצאות

מהן הוצאות קיומיות והכרחיות לעומת הוצאות רצוניות?  לדוגמא- הוצאות הדיור ,הבריאות ,השכלה ,מזון וביגוד , הן הוצאות הכרחיות בלעדיהן לא נוכל להתקיים ולייצר הכנסות. רוב ההוצאות האחרות כגון בילויים, תרבות, חופש, ואירועים הן הוצאות לא הכרחיות . עלינו לעבור על כל סעיפי ההוצאות ולבצע הפרדה בין הוצאות הכרחיות להוצאות שאינן הכרחיות, הכלל בכפוף להגדרות המשפחה.

המשוואה הבסיסית קובעת שאין מצב שמרכיב ההוצאות גבוה מההכנסות כי התוצאה משמעותה-מינוס!!

הכנסות

אם בני הזוג שכירים,  הרי שההכנסות צפויות וידועות מראש. השינויים בשכר אינם משמעותיים, והשכר הינו ההכנסה הקבועה השוטפת של משק הבית. למעשה השכר מהווה את מסגרת התקציב של משק הבית. אולם אם צפויות הכנסות חד פעמיות, אפשר וניתן לקחת אותם בתכנון ולייעד אותם. הכוונה לתת להם ייעוד, תכנון. למה הכסף ישמש את משק הבית. האם לקנות…האם להרחיב את… האם לשפר את…האם לחסוך ל….

כאשר מדובר על עובד עצמאי הכנסותיו לא צפויות ולא יציבות ואינן ידועות מראש, ולכן התכנון של משק הבית משמעותי יותר עבור עצמאיים. כאשר אחד מבני הזוג עצמאי מומלץ לבצע הפרדה ברורה בין חשבון הבנק של משק הבית לחשבון הבנק העסקי.

משק הבית הוא עסק כלכלי
משק הבית הוא עסק כלכלי

תקציב

לאחר שריכזנו את כל נתוני ההכנסות וההוצאות של משק הבית עכשיו הזמן לבנות את התקציב החודשי. מצד אחד נפרט ונרכז את כל מרכיבי ההכנסה , כולל תשלומי ביטוח לאומי ילדים. ובצד השני נרכז את כל סעיפי ההוצאות בחלוקה לקבוצות כגון דיור, תחבורה, חינוך , בריאות , מזון , ביגוד והנעלה , פיננסי ועוד. לא מפספסים אף שקל , הכל נרשם!!. כעת נסכם ונשווה בין 2 העמודות. המטרה שסך ההכנסות יהיה גבוה מסך ההוצאות. במידה וחרגנו בתקציב עלינו למצוא היכן הגזמנו, ולייצר פתרונות להגדלת ההכנסה והקטנת ההוצאות.

כלים ושיטות

לרשות המשפחה קיימים היום כלים נוחים מאוד לניהול :

  • רישום ומעקב אחר הכנסות והוצאות המשפחה.
  • חשוב מאוד לאסוף כל מסמך, חשבונית וקבלה ולוודא רישום עפ"י הסעיף הנדרש.