מושגי יסוד בעולם המשכנתאות

 • הלוואת משכנתא- מימון הניתן ע"י גורם בנקאי לרכישת נכס נדל"ן כנגד שיעבוד הנכס.
 • מיחזור משכנתא- סילוק הלוואת משכנתא קיימת וקבלת הלוואה חדשה במקומה.
 • הלוואה לכל מטרה- הלוואה למימון שיפוצים, או כיסוי הוצאות אחרות תוך שעבוד עד 50% משווי הנכס הקיים.
 • הלוואה משלימה- הלוואה כספית מכספי הבנק הניתנת כהשלמה להלוואת הדיור.
 • אחוזי מימון- גובה המימון של הבנק בעסקת רכישה ביחס לשווי הנכס.
 • יחס החזר- סה"כ ההכנסה הפנויה המוכחת מול ההחזר הצפוי.
 • אישור עקרוני- כאשר גורם בנקאי מוסמך מאשר לבצע
 • הלוואה בתנאים מסוימים.
 • הגבלת שליש- לא ניתן לקחת יותר מ- 30% מימון ביחס לשווי הדירה בריביות משתנות (כמו פריים ומשתנה כל שנה/שנתיים).
 • מגבלת שליש 2- הלווים חייבים לקחת לפחות 30% משווי הנכס בריבית קבועה (צמודת מדד/ לא צמודת מדד).
 • הגבלת אחוז מימון- לא ניתן לקבל יותר מ-75% מימון עבור דירה ראשונה. לא ניתן לקבל יותר מ-70% עבור שדרוג דירה. עבור רכישת דירה להשקעה ניתן לקבל עד 50% . אסור לקחת משכנתא ליותר מ-30 שנה.
סגירת תפריט